vyberte si svůj byt
+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
byty
 

Bydlení podle Vašich představ
Plně vybavené byty dle standardu 
CREAM Home

Kvalitní dům s neopakovatelnou atmosférou

Rekonstrukce domu a společných prostor

Budova Řehořova 4 prochází kompletní rekonstrukcí, která je ovšem velmi šetrná k zachování historického kouzla domu. 

Společné prostory budou mít opravené štuky s bílou omítkou a původní obklady. Chodby, schodiště, dvůr, průjezd a sklepy budou vybaveny osvětlením s pohybovým čidlem. Sklepní prostory jsou zajištěny proti vniknutí cizích osob, plně zrekonstruovány, prostorné, čisté a s bílou výmalbou. Součástí rekonstrukce je kompletní revize a výměna všech rozvodů, stejně jako oprava a zateplení krovů. Vaše náklady na energie budou šetřit špaletová okna s izolačním dvojsklem v exteriéru a jednoduchým sklem v interiéru (repliky původních oken v současné kvalitě). Fasáda bude vyspravena a nově natřena dle požadavků památkářů.

Dostupná cena bytu, kvalitní budova

Možnost spojení bytových a kancelářských jednotek a služba Vybavení bytu na klíč

Řehořova 4 celkem nabízí až 25 bytových jednotek a kanceláře.

Pokud vám nevyhovuje velikost nabízeného bytu, je možné jednotky vzájemně propojovat, a vytvořit tak například prostor pro posilovnu, pracovnu, knihovnu nebo více místa pro vaše děti.

I starosti s vybavením bytu můžete nechat na nás - připravili jsme pro Vás službu Vybavení bytu na klíč ve variantách PREMIUM a STANDARD, kterou nabízíme jak ke dlouhodobému, tak i krátkodobému pronájmu. Mysleli jsme opravdu na všechno, od úložných prostor, přes pohovku a jídelní stůl po stylové doplňky a vybavení kuchyně s nádobím a příbory. Stačí si jen donést své osobní věci a můžete se pohodlně zabydlet!

Kancelářské prostory lze také propojovat. Kanceláře tak mohou nabídnout jak dělené uspořádání, které je oblíbené zejména mezi právníky a makléři, tak i moderní menší halové uspořádání vyhledávané například architekty, projekčními a jinými firmami, jež preferují týmovou atmosféru.

 

Specifikace rekonstrukce

rekonstrukce budovy

Budova:

 • Rekonstrukce fasády
 • Oprava vstupních dveří do objektu
 • Instalace poštovních schránek
 • Rekonstrukce podlah na schodišti a v chodbách, keramická dlažba, teraco
 • Na zdech a stropech omítka nebo stěrka s bílou malbou
 • Osvětlení ve vestibulech, na chodbách, na schodišti, ve dvoře a v průjezdu ovládané pohybovým čidlem
 • Repasované ocelové zábradlí
 • Nový osobní výtah
 • Nové páteřní sítě (voda, plyn, elektřina, odpady, přípojné body)

Sklepy:

 • Podlaha – betonová stěrka
 • Nové elektrické rozvody a osvětlení
 • Bílá výmalba
 • Příčky zděné nebo z tahokovu
 • Dveře hladké dýhované nebo kovové

Byt:

 • Ve většině bytů světlá výška více než 3 m, v 5. NP je světlá výška 2,8 m
 • Nová špaletová izolační okna
 • Kompletní rekonstrukce včetně nových dřevěných podlah, obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů

Půda:

 • Oprava a zateplení krovů
 • Oprava krytiny
 • Vyklizení a vyčištění půdního prostoru, případně výstavba půdního bytu na míru klientovi
 
 

Objevte jedinečnost podkrovních bytů a splňte si svoje požadavky na atypický byt

Podkrovní byty

Bydlení v posledním patře je velmi populární a přináší mnoho výhod. Mezi ně patří úplná svoboda dispozičního řešení, a pokud svěříte návrh interiéru architektovi, mohou vzniknout úžasné byty, které znáte z časopisů o bydlení. Jednou z praktických výhod je také fakt, že vás nikdo nevytopí a nikdy neuslyšíte sousedy seshora. Podkrovní byty nabízejí maximum soukromí. Pokud by jste si přáli, máte možnost si zde nechat postavit byt podle Vašich představ. 

 
 
Byty Řehořova - Byty podle vašich představ - Bydlete podle svých představ - Perfektně provedená komplexní rekonstrukce - Reprezentativní místo pro vaši kancelář
Lokalita - google a občanská vybavenost - Centrální část města se všemi službami na dosah
Standardy - Specifikace rekonstrukce - Objevte jedinečnost podkrovních bytů a splňte si svoje požadavky na atypický byt
Vybavení - Vybavení bytu na klíč - Vzorový byt
Kontakt - Developer - Novinky
Ochrana osobních údajů
×
Přihlášení
Pro zobrazení cen nebo stažení plánů je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak, děkujeme.

Registrace
Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu byty Řehořova.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.byty-rehorova.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-rehorova.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-rehorova.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.byty-rehorova.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.