vyberte si svůj byt
+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
byty
 
1 4 3

Domov je ... tam,
kde se cítite jako doma!

Plně vybavené
nájemní byty za dobrou cenu!

Domov je ... tam,
kde se cítite jako doma!

Byty Řehořova, Praha 3 - Skvělé místo pro život ...

Byty podle vašich představ

Činžovní dům Řehořova 4 v Praze nabízí nájemní bydlení a kanceláře za dostupné ceny. Budova prošla komplexní rekonstrukcí podle našeho konceptu CREAM Home.

Tento koncept historického a současněmoderního nájemního bydlení je naší odpovědí na poptávku po cenově atraktivních bytech v centrální lokalitě, která poskytuje perfektní občanskou vybavenost, dostupnost a zároveň zajišťuje současný standard kvalitního bydlení. Najdete zde byty v dispozicích 1+kk, 2+kk a 2+1. V podkroví (6.NP) nabízíme menší kanceláře v plochách od 8 - 30 m2.

Jednotky pronajímáme na dlouhodobý a krátkodobý pronájem (3-12 měsíců)  vybavené kuchyňskou linkou. Pro zájemce máme připravenou službu vybavení bytu na klíč

 

Bydlete podle svých představ

Budova v ul. Řehořova 4 nabízí až 25 bytových jednotek. Jednotky v budově jsou pronajímány po rekonstrukci v dispozičních řešeních navržených naším architektem Ing. arch. Lancem v konceptu CREAM Home. Nově jsme pro Vás připravili ukázkový byt, v němž se můžete seznámit se standardy a kvalitou. Pokud vám nevyhovuje velikost nabízeného bytu, je možné jednotky vzájemně propojit, měnit dispozice, a vytvořit tak ideální byt právě pro vás. Rádi vám pomůžeme s vypracováním architektonické studie nových možných variant dispozičních řešení.

 

Perfektně provedená komplexní rekonstrukce

Řehořova 4 je činžovní budova z konce 19. století, která prochází komplexní rekonstrukcí. Společné prostory budou mít opravené štuky s bílou omítkou a původní obklady. Chodby, schodiště, dvůr, průjezd a sklepy budou vybaveny osvětlením s pohybovým čidlem. Sklepní prostory jsou zajištěny proti vniknutí cizích osob, plně zrekonstruovány, prostorné, čisté a s bílou výmalbou. Součástí rekonstrukce je kompletní revize a výměna všech rozvodů, stejně jako oprava a zateplení krovů. Vaše náklady na energie budou šetřit špaletová okna s izolačním dvojsklem v exteriéru a jednoduchým sklem v interiéru (repliky původních oken v současné kvalitě). 

 

Reprezentativní místo pro vaši kancelář

Řehořova 4 je vhodnou adresou pro vaše podnikání. Centrální lokalita s okamžitou dostupností do centra Prahy je obrovskou výhodou. Kancelářské jednotky mají světlou výšku 2,8 metry. Místnosti lze propojovat, a kanceláře díky tomu mohou nabídnout jak buňkové členění (oblíbené mezi právníky či makléři), tak i moderní menší halové uspořádání používané například architekty, projekčními a jinými firmami, které preferují týmovou atmosféru. Vašim požadavkům se meze nekladou.

 
Byty Řehořova - Byty podle vašich představ - Bydlete podle svých představ - Perfektně provedená komplexní rekonstrukce - Reprezentativní místo pro vaši kancelář
Lokalita - google a občanská vybavenost - Centrální část města se všemi službami na dosah
Standardy - Specifikace rekonstrukce - Objevte jedinečnost podkrovních bytů a splňte si svoje požadavky na atypický byt
Vybavení - Vybavení bytu na klíč - Vzorový byt
Kontakt - Developer - Novinky
Ochrana osobních údajů
×
Přihlášení
Pro zobrazení cen nebo stažení plánů je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak, děkujeme.

Registrace
Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu byty Řehořova.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.byty-rehorova.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-rehorova.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-rehorova.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.byty-rehorova.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.