vyberte si svůj byt
+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
byty
 

Divadlo Ponec

50.087049248484604,14.443464266686987

FLORENC / METRO B, C

50.09018818958744,14.439001070886206

BILLA

50.09116562488257,14.439698445230078

Kino Atlas

50.09173005026868,14.438453900247168

Hudební Divadlo Karlín

50.09014688906552,14.441511618524145

Autobusové nádraží FLORENC

50.08925203568489,14.440782057672095

Muzeum odboje a armády ČR

50.08731083476211,14.445030676751685

Vítkov - Památník národního osvobození

50.08856367556053,14.450502383142065

Vysoká škola ekonomická

50.08421301087437,14.441232668786597

Hlavní nádraží Praha

50.08377241521451,14.434838282495093

Hlavní nádraží /METRO C

50.08355211586589,14.434065806298804

Husinecká, tram

50.08503911682113,14.44492338839109

FK Viktoria Žižkov

50.0844057702021,14.4451594227844

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

50.08560361436279,14.449290024667334

Nám. W. Curchilla bus

50.08413039949666,14.440374361901831

Cafe Bar Churchill

50.08505288513294,14.442369925408911

Restaurace Poja

50.08539364959024,14.443019019990515

Sklep

50.08499092769859,14.446285950570654

Lékárna U Matky Boží

50.08463294984317,14.449821102052283

Česká spořitelna

50.08447805475016,14.450588213830542

Žižkovská televizní věž

50.08101860058556,14.451317774682593

Lipanská, tram

50.08399271355068,14.453763949304175

Olšanské náměstí, tram

50.08246781525433,14.457604872613501

Hotel U Tří Korunek

50.0865536074119,14.4516610974365

Spice India

50.08689780314508,14.446613180070471

Palác Akropolis

50.08225783674565,14.448946701913428

Taverna Olympos

50.081707069073914,14.44689749422605

La Bottega Gastronomica

50.07983441165679,14.45038436594541

ČS bankomat

50.08284302046334,14.440352904229712

Pizzerie Pasta e Basta

50.08558124111113,14.440153079658102

Riegrovy sady

50.08007882513946,14.441571968226981

TJ Sokol, Bazén

50.0789875609378,14.442359196572852

Česká pošta

50.082292259515015,14.45265887919004

Nemocnice Na Žižkově

50.08172083834284,14.447798716455054

Lékárna

50.08173116529192,14.447970377832007

MŮSTEK / METRO A, B

50.08297382525861,14.42243574801023

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY / METRO B

50.088233259189,14.432735430627417

Rajská zahrada - venkovní posilovna, petanque

50.082257836745704,14.44365738573606

MŠ Praha 3, Vozová

50.081744934553896,14.443437444596838

Venkovní posilovna

50.084557223415814,14.444714176087927

Poliklinika Agel

50.08066747784934,14.437788712411475

Lékárna Agel

50.080701901760776,14.438046204476904

MŠ, ZŠ J. Seiferta

50.083999597857364,14.447278367906165

Gymnázium K. Sladkovského

50.08383781638874,14.45038973036344

Žabka

50.08469146563703,14.447085248857092

Žabka

50.085438396258226,14.44142578783567

Lékárna Viktoria

50.08532825053884,14.443351613908362

Lokalita - Ať už škola, knihovna, restaurace, nebo úřady - vše při ruce!

MHDMHD
 

Centrální část města se všemi službami na dosah

Byty Řehořova 4 se nacházejí poblíž Hlavního nádraží Praha, na hranici rezidenční čtvrti Žižkov a Prahy 1. Kousek od domu je Vítkov nebo oblíbené Riegrovy sady, ideální k relaxování, procházkám či schůzkám s přáteli v zahradní restauraci s posezením pod kaštany. Adresa Řehořova 4 těží ze své centrální polohy. Do centra na Václavské náměstí nebo Wilsonovo nádraží to je pouhých pět minut pěšky.

Lokalita má plnou občanskou vybavenost. Veškeré služby a obchody jako potraviny, pošta, drogerie, lékárna, kavárna, cukrárna, restaurace, školy, dětské hřiště, divadlo nebo muzeum se nacházejí v pěší dostupnosti. Historické centrum Prahy, náměstí Republiky a jiné památky jsou vzdálené pět minut chůzí od domu.

 
Byty Řehořova - Byty podle vašich představ - Bydlete podle svých představ - Perfektně provedená komplexní rekonstrukce - Reprezentativní místo pro vaši kancelář
Lokalita - google a občanská vybavenost - Centrální část města se všemi službami na dosah
Standardy - Specifikace rekonstrukce - Objevte jedinečnost podkrovních bytů a splňte si svoje požadavky na atypický byt
Vybavení - Vybavení bytu na klíč - Vzorový byt
Kontakt - Developer - Novinky
Ochrana osobních údajů
×
Přihlášení
Pro zobrazení cen nebo stažení plánů je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak, děkujeme.

Registrace
Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu byty Řehořova.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.byty-rehorova.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-rehorova.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-rehorova.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.byty-rehorova.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.